Integrovaná zvuková karta GIGABYTE 945 intel© High Definition Audio

Z Wiki@FreeBSD.cz
Přejít na: navigace, hledání

Příkazem jako root

cd /
mkdir snd
cd snd
fetch http://people.freebsd.org/~ariff/lowlatency/sndkld_releng6_i386_vpc_zsrc.tar.gz

pokud budete mít problém se stáhnutím navštivte index (soubor může mít po úpravě pozměněný název)

fetch http://people.freebsd.org/~ariff/lowlatency/soundcard.h
tar xf sndkld_releng6_i386_vpc_zsrc.tar.gz
cp *.ko /boot/kernel/
cp soundcard.h /usr/include/sys/
kldxref /boot/kernel/
kldload snd_driver
cat /dev/sndstat

měli byste obdržet podobný výstup:

gw# cat /dev/sndstat
FreeBSD Audio Driver (newpcm: 32bit 2007061600/i386)
Installed devices:
pcm0: <Intel 82801G High Definition Audio Controller> at memory 0xe40c0000 irq 16 kld snd_hda [20071020_0048] [MPSAFE]
(1p:2v/1r:1v channels duplex default)

pokud je vše v pořádku smažte adresář snd

cd /
rm -r snd

pro znovunačtení po restartu:

echo 'snd_hda_load="YES"' >> /boot/loader.conf

mám odzkoušeno na FreeBSD 6.2-RELEASE, 6.2-STABLE a 7-BETA 3

--gogan 19:09, 27. 11. 2007 (CET)